Úřad práce
Kontaktní údaje krajských pracovišť Úřadu práce
Činnosti krajských pracovišť Úřadu práce
Termíny - lhůty pro registraci a další úkony vůči Úřadu práce
Pomoc Úřadu práce - jak může Úřad práce pomoci v jednotlivých situacíchKontaktní údaje krajských pracovišť Úřadu práce

Úřad práce - Krajská pobočka pro hlavní město Prahu

Adresa: Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3
Telefon: 950 178 111
Fax:
E-mail: podatelna@aa.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha


Úřad práce - Krajská pobočka v Brně

Adresa: Křenová 111/25
602 00 Brno 2
Telefon: 950 104 511
Fax:
E-mail: posta@bm.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm


Úřad práce - Krajská pobočka v Českých Budějovicích

Adresa: Klavíkova 1570/7
370 04 České Budějovice
Telefon: 950 109 111
Fax:
E-mail: podatelna@cb.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc


Úřad práce - Krajská pobočka v Hradci Králové

Adresa: Wonkova 1142/1
500 02 Hradec Králové
Telefon: 950 116 111
Fax:
E-mail: podatelna@hk.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk


Úřad práce - Krajská pobočka v Jihlavě

Adresa: Brtnická 2531/21
586 01 Jihlava
Telefon: 950 123 301
Fax:
E-mail: podatelna@ji.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys


Úřad práce - Krajská pobočka v Karlových Varech

Adresa: Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary
Telefon: 950 125 310
Fax:
E-mail: podatelna@kv.mpsv.cz
jiri.jiranek@kv.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk


Úřad práce - Krajská pobočka v Liberci

Adresa: Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec
Telefon: 950 132 111
Fax:
E-mail: podatelna@lb.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk


Úřad práce - Krajská pobočka v Olomouci

Adresa: Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc
Telefon: 950 141 661
Fax:
E-mail: podatelna@ol.mpsv.cz (e-podatelna)
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk


Úřad práce - Krajská pobočka v Ostravě

Adresa: 30. dubna 3130/2c
702 00 Ostrava 2
Telefon: 950 143 511
Fax:
E-mail: posta@ot.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk


Úřad práce - Krajská pobočka v Pardubicích

Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2011
530 02 Pardubice
Telefon: 950 144 111
950 144 301
Fax:
E-mail: podatelna@pa.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak


Úřad práce - Krajská pobočka v Plzni

Adresa: Kaplířova 2731/7
320 73 Plzeň
Telefon: 950 148 111
Fax: 377 429 670
E-mail: podatelna@pm.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk


Úřad práce - Krajská pobočka v Příbrami

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 145
261 01 Příbram
Telefon: 950 156 111
Fax:
E-mail: podatelna@pb.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc


Úřad práce - Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Adresa: Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem
Telefon: 950 171 411
Fax:
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk


Úřad práce - Krajská pobočka ve Zlíně

Adresa: Čiperova 5182
760 01 Zlín 1
Telefon: 950 175 111
Fax:
E-mail: posta@zl.mpsv.cz (e-podatelna)
Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlkČinnosti krajských pracovišť Úřadu práce

Zaměstnavatel v souvislosti s cizinou:

Přijímá oznámení zaměstnavatelů o záměru zaměstnávat cizince
Vydává povolení k zaměstnání cizince
Vydává rozhodnutí o odejmutí povolení k zaměstnání cizince
Vydává rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání cizince

Zaměstnanec v souvislosti s cizinou:

Přijímá informace o nástupu zaměstnance ze zahraničí, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání
Přijímá informace o zaměstnanci ze zahraničí, jemuž bylo vydáno povolení k zaměstnání
Přijímá žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání cizince
Přijímá žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizince

Zaměstnanec v souvislosti s insolvenčním návrhem na zaměstnavatele:

Vyplácí mzdové nároky zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán insolvenční návrh
Přijímá finanční prostředky neprávem vyplacené zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán insolvenční návrh

Pěstouni:

Provádí výplatu odměny za výkon pěstounské péče
Provádí výplatu příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
Provádí výplatu příspěvku na zakoupení motorového vozidla pro pěstouna
Provádí výplatu příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče

Rodina:

Provádí výplatu porodného
Provádí výplatu přídavku na dítě
Provádí výplatu pohřebného

Bydlení:

Provádí výplatu příspěvku na bydlení
Provádí výplatu rodičovského příspěvkuTermíny - lhůty pro registraci a další úkony vůči Úřadu práce

Pro jednání s Úřadem práce existují zákonné správní lhůty. V nich je uchazeč o zaměstnání povinnen vůči Úřadu práce něco vykonat. Je to buďto poskytnout určitou informaci, nebo zaslat urč. dokument/-y nebo se jen dostavit. Tyto lhůty je dobré mít na paměti. V případě, že je nedodržíte, může se vám stát, že vás Úřad práce vyloučí z evidence uchazeče o zaměstnání, a to pro maření součinnosti s úřadem.

1. Registrace na úřadu práce

Základní povinnost. V případě, že přijdete o zaměstnání, měli byste se na Úřadu práce registrovat do 8 dnů ode dne ukončení pracovního poměru. To znamená nejpozději do 8 dnů od posledního dne, kdy jste byli v zaměstnání. Neznamená to, že musíte jít na Úřad práce hned, jak dostanete výpověď, stačí až po skončení výpovědní lhůty, pokud se tedy nejedná o okamžitou výpověď (například ve zkušební lhůtě).

2. Zařazení do evidence uchazeče o zaměstnání

Pokud se registrujete na Úřadu práce, příslušná pobočka má 30 dní na zaslání vyrozumění o zařazení do evidence uchazeče o zaměstnání.

3. Povinnost hlášení změn

V případě, že se u Vás cokoliv změní, máte povinnost hlásit každou změnu do 3 dnů od jejího zjištění. To znamená, že jste povinni do 3 pracovních dnů nahlásit nové zaměstnání, změnu adresy, změnu příjmení či jakoukoliv jinou změnu, která může být rozhodná pro hledání zaměstnání (úraz, nemoc).

4. Výplata podpory v nezaměstnanosti

Byla-li Vám přiznána podpora v nezaměstnanosti, připravte se na to, že neexistuje zákonem stanovený výplatní termín, zákon pouze říká, že Úřad práce má povinnost vyplatit vám dávku nejpozději poslední den příslušného měsíce. Může se tedy stát, že Vám peníze přijdou 5., 10. nebo také až poslední den v měsíci.

5. Náhrada ušlých mezd

V případě, že jste si zažádali o náhradu ušlých mezd, které Vám nevyplatit zaměstnavatel, tak následuje relativně delší procedura, co se týče správních lhůt: Krajská pobočka Úřadu práce má lhůtu 30 dnů na vyřízení Vaší žádosti. V případě složitějšího zkoumání má k dispozici 60 dní. Pokud rozhodne o oprávněnosti Vaší žádosti a přizná Vám náhradu, potom má na výplatu 10 dní od rozhodnutí – tedy od jeho doručení Vaší osobě.

6. Konzultace

Jako registrovaného uchazeče o zaměstnání Vás bude přidělený pracovník zvát na pravidelné konzultace v rozmezí cca 1 měsíce. Vaší povinností je na tyto konzultace v určený den a hodinu docházet. V případě, že se nemůžete dostavit, jste povinni tuto skutečnost pracovníkovi sdělit nejpozději den před konáním konzultace. Pokud se nedostavíte bez předchozí omluvy, můžete být z evidence vyřazeni pro maření součinnosti s Úřadem práce.Jak může Úřad práce pomoci při studiu VŠ nebo SŠ

Uchazečem o zaměstnání nemusí být člověk, který hledá zaměstnání, ale stejně tak jím může být i dálkový student vysoké školy. Níže naleznete informace k této situaci kontaktu s Úřadem práce.

Na Úřadě práce se obvykle registrují všichni lidé, kteří přišli o zaměstnání nebo právě ukončili středoškolské vzdělání a potřebují čas na to, aby si našli novou práci. Ale nemusí tomu tak být vždy. Někdy jsou na Úřadu práce nahlášeni i ti, kteří nemohou pracovat celých 8 hodin denně jak je požadováno, ale mohou pracovat například pouze 4 hodiny, a to z důvodu studia.

Typy studentů

Tato varianta se týká především těch, kteří studují dálkově vyšší nebo vysokou školu, ale v současném trendu se může jednat i o střední školu nebo maturitní nástavbu. Tito studenti nejsou vedeni technicky vzato jako studenti, a proto si musejí sami hradit zákonné zdravotní pojištění.

Protože je však studium velmi náročné, většinou chodí jen po brigádách (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a tudíž si nevydělají tolik peněz, aby si zvládli zákonné pojištění hradit.

Pro tento případ mají možnost se registrovat na Úřadu práce a nechat ten, aby za ně zdravotní pojištění hradil. (jedná se až o 2.000,- Kč úlevu za každý měsíc) V realitě to funguje tak, že když začínají studovat, vyzvednou si na příslušné škole potvrzení o dálkovém studiu a s ním potom jdou na Úřad práce.

Jak může Úřad práce pomoci

Pokud student dálkového studia přijde na Úřad práce a registruje se jako uchazeč o zaměstnání, předloží pracovnici potvrzení o dálkovém studiu – nesmí být starší 3 měsíců – a tím je dostatečně prokázáno, že nemůže pracovat 8 hodin denně.

Úřad práce těmto studentům nevyplácí žádnou podporu v nezaměstnanosti, ale hradí za ně pouze zákonné zdravotní pojištění.

Je potřeba si však uvědomit, že na základě výše uvedených informací povětšinou nemá student nárok ani na jiné sociální dávky, které vyplácí sociální oddělení úřadu práce. pokud je student dálkového studia mladší 26-ti let, potom má nárok na přídavky na dítě, které mu může sociální odbor vyplácet. Proto si s pracovníkem Úřadu práce vždy ověřte, zda ve Vaší konkrétní situaci ztratíte nárok na dávky, o něž máte zájem nebo je už čerpáte.

Pozor na brigády

Dálkoví studenti, kteří jsou při studiu registrováni na Úřadu práce, povětšinou pracují na Dohodu o provedení práce nebo na Dohodu o pracovní činnosti. I tak je ale potřeba si uvědomit, že i v této situaci platí zásada, že si na Dohodu nesmějí vydělat více než 4.600,- Kč (2015). Tato zásada platí jak u skutečných uchazečů o zaměstnání tak i u dálkových studentů.

Spolupráce mezi Úřadem práce a školou

Avšak pozor. Uchazeč o tuto pomoc by se neměl domnívat, že stačí když se zapíše k dálkovému studiu na vysoké škole, zaregistruje se na Úřadu práce, který za něj bude hradit zdravotní pojištění a má svou podporu jistou. Takto jednoduše systém nefunguje.

Existuje spolupráce mezi Úřady práce a vysokými školami, kdy se Úřad práce pravidelně dotazuje na vaše studium a vaši docházku. Naopak, škola, jakožto vzdělávací instituce, informuje Úřad práce v případě, že ukončíte studium nebo vás škola odmítne jako studenta.

V takovémto případě budete zároveň vyloučeni i z Úřadu práce a další možnost pro registraci budete mít až za 6 měsíců. Nikdy však již nebudete mít možnost studovat dálkové studium a být registrováni na Úřadu práce, takže si zdravotní pojištění budete muset platit sami. Doporučujeme proto v tomto případě řádně si rozmyslet, zda chcete doopravdy studovat. Budete totiž pod dozorem jak ze strany školy, tak i ze strany Úřadu práce.Pracovní portály - kde je možné hledat pracovní nabídky

www.volnamista.cz

www.prace.cz

www.doprace.cz

www.jobs.czRekvalifikační kurzy hrazené státem

Informace k možnostem získání rekvalifikačních kurzů při hledání práce.

Úřad práce je institucí, která nejen pomáhá lidem hledat nové zaměstnání, ale je schopna je na výkon tohoto zaměstnání připravit a vyškolit v podobě rekvalifikačních kurzů. Tyto kurzy jsou hrazeny státem a jsou určeny všem uchazečům o zaměstnání, u kterých je možnost, že po ukončení tohoto kurzu dostanou dlouhodobější práci za přijatelné finanční ohodnocení.

V praxi existují dvě možnosti získání rekvalifikačního kurzu:

- rekvalifikační kurz vám doporučí pracovník úřadu práce. Pak je kurz kompletně hrazen státem, a to včetně možného jízdného, na které stát přispívá

o  u této možnosti bude účastníkovi rekvalifikačního kurzu vyplácena podpora v nezaměstnanosti ve výši 60% z původního platu, avšak maximálně do výše 15.422,- /měsíčně po celou dobu trvání rekvalifikačního kurzu/

•  podpora bude vyplácena pouze těm uchazečům, kterým nárok na podporu v nezaměstnanosti reálně vznikl

- rekvalifikační kurz si najdete sami u akreditované organizace

o  u této varianty vám rekvalifikační kurz musí úřad práce odsouhlasit a v případě, že tomu tak bude, má na váš rekvalifikační kurz rozpočet až 50.000,-Kč

•  v této variantě, ale nemá uchazeč nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na proplácení jízdného

•  uchazeč je ale stále registrován na úřadu práce a ten za něho hradí zákonné zdravotní pojištění

o  posuzování o schválení či zamítnutí rekvalifikačního kurzu se řídí poptávkou po pracovních pozicích na trhu práce (Příklad: Budete si chtít udělat kadeřnický kurz, ale dlouhodobě nebude v evidenci pracovních pozic poptávka po této profesi, úřad práce vaši žádost zamítne.)

Zákonný limit 50.000,- Kč

Jak bylo uvedeno výše, pokud si rekvalifikační kurz najdete sami a úřad práce vám jej schválí, má rozpočet na vaši osobu 50.000,- Kč. Je však potřeba doplnit, že tento limit je určen na dobu 3 let, což znamená, že pokud chcete nebo musíte absolvovat několik rekvalifikačních kurzů, abyste mohli svou pozici vykonávat, je potřeba si tyto kurzy dobře rozplánovat do 3 let od nástupu na první rekvalifikaci.

Nabídka rekvalifikačních kurzů

Dnes existuje něco okolo 6.000 rekvalifikačních kurzů, které jsou akreditované, a které úřad práce dokáže akceptovat a zaplatit. Cena za jednotlivé kurzy se pohybuje od 2.000,- Kč až do 20.000,- Kč. Každý z kurzů se liší jak délkou trvání, tak i jejich cenou. Některé z kurzů jsou jednorázové, jiné zase na několika úrovních. Je to logické, protože jako floristce vám postačí asi 2 týdny k tomu, abyste tuto profesi mohli vykonávat, naopak natěračem se stanete až po více než měsíci intenzivního studia (především kvůli teoretické náročnosti).

Co je potřeba ke schválení rekvalifikačního kurzu

Po výběru rekvalifikačního kurzu od vás bude chtít úřad práce znát tyto informace:

- datum zahájení

- datum ukončení

- celková cena

- počet studijních hodin

- adresa, kde bude školení probíhat (může se vám stát, že vás pracovník úřadu práce přijde zkontrolovat, zda na kurz doopravdy řádně docházíte)

V případě, že bude vaše žádost schválena, podepíše s vámi úřad práce dohodu o rekvalifikaci a můžete jej začít navštěvovat. Úřad práce za vás zaplatí požadovanou cenu kurzu. Vy se již o nic starat nemusíte, stačí, když budete do kurzu docházet.

Rekvalifikační kurzy v číslech

Ročně projde tímto způsobem rekvalifikačními kurzy cca 50.000 lidí, za něž úřady práce uhradí cca 300 milionů korun. Na tyto rekvalifikační kurzy přispívá i Evropská unie a proto cca 2/3 z této částky bylo hrazeno z Evropského sociálního fondu.

Rekvalifikační kurzy pomáhají k maturitě

Málokdo o tom ví, ale rekvalifikační kurzy hrazené úřadem práce mohou dopomoci i ke složení maturitní zkoušky. Je to možnost především pro ty, kteří mají nižší vzdělání (základní škola, výuční list), aby si postupně doplňovali vzdělání, dosáhli až k maturitní zkoušce a tak zvýšili své možnosti na trhu práce.